Huskeliste (0)

SUPERFILTER FJERNER MATLUKT

PlasmaMade-filteret løser problemet med matlukt på kjøkkenet. Tradisjonelle kullfiltere må byttes jevnlig og skaper ekstra støy. Filteret kan monteres i alle type vifter og er ikke avhengig av ventilasjonskanaler.

PlasmaMade-filteret løser problemet med matlukt på kjøkkenet. Tradisjonelle kullfiltere må byttes jevnlig og skaper eksKjøkkenansvarlig Lene Holm i CF mener dette er en av de beste nyhetene som proffkundene kan anbefale til sine sluttkunder, som boligkjøperne kan få informasjon om under tilvalgsprosessene, og som ikke minst vil være interessant i nye prosjekter.

– PlasmaMade-filteret gjør at koketoppen kan plasseres under en vifte der det passer på kjøkkenet. Plasmamade gir stor fleksibilitet. Det er ikke lenger nødvendig å føre luften ut av huset, noe som er lite energivennlig, sier Lene Holm.

– Når den oppvarmede luften føres ut av huset, må denne erstattes med kald luft. PlasmaMade derimot er et særdeles energibesparende alternativ som passer alle ventilatorer. PlasmaMade erstatter kullfilter og fjerner matlukt effektivt, fortsetter Frank Tronsen i Falcon Norge, som er importør av PlasmaMade.

– Filtrene er vedlikeholdsfrie, ingen komponenter som skal byttes ut. Forventet levetid minst 10 år, garantitid 5 år, tilføyer han.

 

Patentert teknikk

PlasmaMade teknikken gjøres ved hjelp av plasma ionisering og elektrostatisk filtrering som gir en unik rensemetode for innendørs resirkulasjon av luft. Denne teknikken har blitt utviklet og patentert av PlasmaMade.

Filtrene er egnet for alle husholdnings ventilatorer som produserer en luftstrøm. Filteret virker ved hjelp av en luftstrømsensor og slås automatisk på når ventilatoren startes. Den forurensede luften og matos blir konvertert via en naturlig reaksjon i ren luft og CO2. Den resirkulerte, rene luften blir blåst tilbake til rommet.

 

Besparelser i byggeprosessen

– Lene Holm forteller at flere entreprenører, arkitekter og byggherrer nå ser til PlasmaMade som et alternativ til balansert ventilasjon til kjøkkenet, hvilket mange synes er et problemområde. Mange forbrukere er ikke tilfreds med avtrekk, og sliter med matlukt i nye boliger. Bruk av Plasmamade gir i tillegg besparelser i byggeprosessen. Det viktigste er at det sørger for et godt inneklima og dermed fornøyde forbrukere.

Plasmamade er også svært godt egnet til rehabilitering, nettopp fordi det er en svært enkel problemløser på matlukt. Borettslag osv. slipper store kostnader, det er bare å montere filteret på toppen av eksisterende ventilator, sier Frank Tronsen.

ra støy. Filteret kan monteres i alle type vifter og er ikke avhengig av ventilasjonskanaler.